Dünyayı gerçekten değiştiren filmler

Arada bir - kasıtlı olsun ya da olmasın, iyi ya da kötü için - tek bir film aslında toplumda bir tür ölçülebilir değişime neden olur. Bu vakalara bakmak, inançlarınızın tükettiğiniz medya tarafından ne kadar şekillendiğini fark etmenizi sağlayabilir.